Výměníková stanice, Bělocerkevská 16, Praha 10

Měření a regulace AMIT, Bělocerkevská 16, Praha 10

výměna řídicího systému do stávací rozvodnice