O nás

Měření a regulace technologických procesů jsou naší firmou prováděny na vysoké úrovni. Při aplikacích systému MaR využíváme vysoce kvalitní a osvědčené HW a SW systémy.

Mezi hlavní odvětví naší společnosti patří řízení technologií budov, vzduchotechnických zařízení, zdrojů tepla, kotelen, výměníkových stanic, zdrojů chladu, větrání a klimatizace. Našimi obchodními partnery jsou koncoví uživatelé, stavební firmy, dodavatelé souborů vytápění budov a vzduchotechniky.

Nabízíme jak komplexní, tak dílčí dodávky, projekty, dodávky periferií, dodávky rozvaděčů, montáže včetně silové elektroinstalace řízených technologií, přípravu aplikačního software, uvedení do provozu, revize, atesty a zaškolení obsluhy.

Komfortní obsluhy a vysokých úspor energií lze dosáhnout digitálními DDC či PLC systémy i při velmi složitých aplikacích. Navrhujeme a realizujeme systémy z komponentů špičkových evropských firem např. SAUTER, Siemens, ale také od tuzemských výrobců – AMIT, včetně programového vybavení.

Naše společnost disponuje dlouholetými zkušenostmi v oboru měření a regulace technologických procesů od vzniku v roce 1996. V roce 1998 vzniklo podle § 829 až 841 občanského zákoníku sdružení ARNET-LOBKO, které se zabývalo dosažení společného účelu tj. projektování, výrobě, instalaci a opravám elektronických zařízení, instalaci elektrických strojů a přístrojů. Vznik tohoto subjektu byl podmíněn postupně cestou privatizace některých činností generálního ředitelství ČKD Praha - Energetika a.s. (zejména odboru Měření a regulace, kotelny, výměníkové stanice, elektroinstalace).

V roce 2012 sdružení ukončilo svojí činnost a fyzická osoba – podnikatel LOBKO plně převzala výše uvedené činnosti.

Disponujeme širokým zázemím špičkových externích expertů z různých oborů, což umožňuje sestavování pružných pracovních týmů ve složení, které je odborně i kapacitně odpovídající pro konkrétní úkoly včetně interdisciplinárních.