MaR Siemens, plynová kotelna, Třebonická 2, Praha 6

MaR, plynová kotelna, Třebonická 2, Praha 6.

Regulace Siemens RVS:

  • 1x plynový kotel Viessmann Simplex
  • 1x směšovaný topný okruh
  • 1x okruh TUV

Zabezpečení plynové kotelny:

  • zaplavení kotelny
  • maximální teplota prostoru
  • maximální teplota TUV
  • minimální tlak
  • únik plynu
  • stop tlačítko
  • HUP