MaR Siemens, Ve Svanu 27, Praha 4

Regulace Viessmann, poruchová signalizace Siemens.

2x plynový kondenzační kotel Viessmann

1x topný směšovaný okruh

Zabezpečení plynové kotelny: