MaR Siemens, Remu, s.r.o., Rumunská 22, Praha 2

Regulace Siemens

Výměna vadné regulace pro dvoustupňový kotel WOLF, podávací čerpadlo, 3 směšovací okruhy a zásobník TUV.

Navržen řídící systím Siemens RVS 63.283, RVS 46.530, kominace LPB.