MaR Micropel, Viktrorinova 3, Praha 4

Plynová kotelna, Viktorinova 3, Praha 4

Měření a regulace, Micropel

 

  • 3 x plynový kotel Buderus
  • 2 x topný směšovaný okruh

Zabezpečení plynové kotelny:

  • únik plynu
  • HUP
  • zaplavení kotelny
  • maximální teplota prostoru
  • minimální tlak
  • STOP tlačítko