Grafický dotykový terminál

Pro jednodušší obsluhu technologických procesů instalujeme grafickou dotykovou obrazovku 5,7", která výrazně usnadňuje ovládání a přehled nad celým systémem.